Bejelentkezés SzolgáltatásokKérdezz-felelek
Üzenet küldése
Gyik

Kérdezz tőlünk!

Személyes adatok
Kérdés:

Eddigi megválaszolt kérdések

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A SZÁMALK-SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUMBAN

Az ügyfélszolgálat helye 1119. Budapest, Fejér Lipót u. 70. földszinti információs helyiség
Elérhetőségek: tel.: 061/883-3655, 061/203-03-04/6010
e-mail: info@szamalk.hu
Nyitvatartási rendje: Hétköznap: 7.00-16.30, szombat: 8.00-12.00

Ügyfélszolgálat az adminisztrációs irodában
1119. Budapest, Fejér Lipót u. 70. I. emelet, 11. iroda
Elérhetőségek: tel.: 061/203-03-04/6110, 6111
e-mail: info@szamalk.hu vagy csoporthoz rendelt képzési munkatársnál (elérhetőségek menüpont alatt található)


Nyitvatartási rendje:
Iskolarendszerű nappali tagozatos tanulók számára: Hétfő, szerda, péntek 9.00 – 14.00
Iskolarendszerű esti tagozatos tanulók számára: Szombat 8.00 – 12.00
Felnőttképzésben résztvevők számára: Hétfő, szerda, péntek 9.00 – 14.00, szombat: 8.00-12.00

Magánszemély számára a képzési költség részletben történő befizetésére van lehetőség két részletben, mely automatikus; ezen felül a résztvevő kérhet több részletben fizetést a beiratkozást követően, írásbeli kérelem formájában.

 • Meglévő (hozott tudás beszámítása): felmentés tanulás/vizsga alól
 • Kismamáknak (GYES-en és GYED-en lévők) 30%-os kedvezmény
 • Szalézi intézmények és a SZÁMALK munkatársainka (50%)
 • Nálunk végzett visszatérő diákok (20%)

A felnőttképzési szolgáltatásokat itt találja.

A 2016/2017. tanév nappali tagozatára azokat tudjuk felvenni, akik 1992. 01. 01. után születtek.

Az a tanuló, aki az így meghatározott életkort megelőzően kezdi meg a tanulmányait, de a tanév során betölti a 25. életévét, kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül befejezheti a megkezdett tanulmányait nappali munkarendben.

Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni a tanuló, mert tartós gyógykezelés alatt állt, az életkori határ kettő évvel magasabb. Ezeket a tényeket megfelelő iratokkal igazolni szükséges.

A jelentkezési határidő a 2016/2017 tanév nappali és esti tagozatos képzéseire is egyaránt:
2016. augusztus 31. (vagy amíg be nem telik a létszám).
A felvétel a beiratkozás sorrendjében történik.

Iskolarendszeren kívüli - felnőtt tagozatra a jelentkezési határidő: feltöltés alatt

Iskolarendszerű esti tagozat esetében járnak az állami kedvezmények: az első és a második szakképesítés államilag támogatott, valamint jár a közoktatási diákigazolvány is, amíg a jogviszony fennáll.

Felnőtt tagozat – iskolarendszeren kívüli képzés minden esetben tandíjas és nem járnak a fenti kedvezmények, ellenben a képzési idő rövidebb. Nagy hangsúlyt fektetünk a jelentkezők előzetes tudásának mérésére és beszámítására, továbbá a képzések lehetőség szerint blended formában történnek, azaz részben elektronikus tananyag segítségével, részben jelenléti órák keretén belül tudnak tanulni az iskolánkat választó felnőttek.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő egy olyan melléklet, amelyet intézményünk a tanuló kérésére állít ki. A bizonyítvány-kiegészítő információt ad a szakképesítés alap adatairól, a képzésben részt vett tanuló szakmai kompetenciáiról, a kötelező szakmai elméleti-gyakorlati tantárgyakról, az óraszámok mennyiségéről. A bizonyítvány-kiegészítő az Európai Unióban elfogadott formanyomtatványban rögzíti az adatokat.

Kérhető angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítő is.

A bizonyítvány-kiegészítő önmagában nem bír jogi érvénnyel, csak a szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal együtt érvényes! A Nemzeti Referencia Központ bocsátja ki (honlapján szakképesítésenként megjelenik) és a papír verziót a vizsgaszervező adja át.

Formátuma az Európai Unió által meghatározott szabványt követi nem egyénre, hanem szakképesítésre vonatkozik.

Részletes tájékoztatás az alábbi honlapon olvasható: http://nrk.nive.hu/nyit_lap/

Az aktuális felvételi tájékoztató tekinthető meg, hogy mely képzések biztosítanak többletpontot felsőoktatásban való továbbtanulás esetében. Legfeljebb egy, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért 24 többletpont adható. Többletpont a szakképesítés alapján képzési területekhez tartozó alapképzési szakon, osztatlan mesterképzési szakon jár. Részletesen itt tájékozódhat.

Szakirányú továbbtanulás meghatározása 2016 szeptemberi felvételi pontszámítás szempontjából

Természetesen engedélyezzük a beiratkozást, de a tanulónak ki kell töltenie egy nyilatkozatot, melyben vállalja, hogy október 31-ig bemutatja a hiányzó bizonyítványt.

Intézményünk alábbi képzésire szükséges egészségügyi alkalmassági:

 • Dekoratőr
 • Festő(művész)
 • Idegenvezető
 • Grafikus
 • Kiadványszerkesztő technikus
 • Mozgókép- és animációkészítő
 • Pedagógiai- és családsegítő
 • Turisztikai szervező, értékesítő

Alapfeltétel minden szakon az érettségi bizonyítvány, de vannak olyan képzések, melyeken egészségügyi alkalmassági igazolás vagy egyéb előzetes tudás igazolása is szükséges. A képzés megkezdésének feltétele a beiratkozási díj befizetése.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • Érettségi bizonyítvány másolata
 • Korábban megszerzett szakképesítések bizonyítvány másolata
 • 1 db igazolványkép
 • Az iskola beiratkozási dokumentumai
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya másolata

Fontos, hogy minden másolaton szerepeljen, hogy az eredetivel megegyező!

Képzéseinket csak megfelelő számú jelentkezés esetén indítjuk (minimális létszámkorlát 20 fő). Valamennyi beiratkozott résztvevővel a szakképzési és felnőttképzési törvény alapján írásbeli képzési szerződést kötünk.

A képzésekhez szükséges orvosi alkalmassági igazolást a háziorvos/üzemorvos állítja ki, de lehetőség van arra, hogy iskolaorvosunktól szerezzék be az igazolást. Rendelési helyét és idejét a Szolgáltatásaink menüpontban találják.

Az idegen nyelvek és az idegen nyelv szókincsének ismerete ma már elengedhetetlen feltétele a sikeres elhelyezkedésnek és szakmai munkának. Ezért nappali és esti tagozatunkon is kötelező a képzésnek megfelelő (üzleti illetve informatikai) angol szaknyelv tanulása, de az iskolarendszeren kívüli felnőtt képzéseinkre beiratkozott résztvevőink is igénybe vehetik a nyelvi órákat.

A szakmai nyelvoktatás mellett tanulóink számára általános angol nyelvi órákat is biztosítunk, és lehetőség van második nyelv felvételére, amely néhány képzés esetében kötelező is. Az angol mellett a német vagy olasz nyelv közül választhatnak tanulóink.

A nyelvoktatás és szakmai nyelvoktatás különböző szinteken folyik (kezdőtől – haladóig). A nyelvi csoportok beosztása a beiratkozáskor megírt angol szintfelmérő alapján történik.

Négy kollégiummal állunk kapcsolatban:

 • Budai Diáhotel (1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70.) (web: www.bdhotel.hu/)
 • Deák Ferenc Középiskola Kollégium (1143 Budapest, Tábornok utca 22.) (web: www.deak-koll.sulinet.hu)
 • Fővárosi Önkormányzat Táncsics Mihály Kollégium (1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.) (web: www.tankol.hu)
 • Vécsey János Kollégium (1035 Budapest, Szél utca 11-13.) (web: www.szel-koll.sulinet.hu/)

Tanulóink minden iskolarendszerű (nappali és esti) képzés végén OKJ-s szakmai (szakképesítő) vizsgát tesznek. A szakképesítő vizsga feladata, hogy számon kérje a tanulmányok teljes anyagát, ellenőrizze a megszerzett szakmai tudást. A szakképesítő vizsga az adott szakma követelményrendszeréből épül fel (a számonkérése lehet írásbeli - központi, gyakorlati, szóbeli). A vizsgákat egy független, az adott képzést felügyelő minisztérium vagy megbízott szerve által delegált vizsgabizottság felügyeli. A szakképesítő vizsgára bocsátás feltétele képzésenként eltérő, de minden esetben szükséges a sikeresen befejezett tanulmányi eredmény. Egyéb követelmény lehet – vizsgamunka, szakdolgozat készítése vagy nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése.

Minden esti tagozatos tanulónk számára:

- Diákigazolvány
- Első és második szakképesítés esetében - államilag támogatott forma
- Tanulmányi ösztöndíj
- Szociális támogatás
- Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés óralátogatás / vizsga alól,
- Kismamáknak (GYES-en és GYED-en lévők) 30%-os kedvezmény,
- A képzési költség egyösszegű befizetése esetén az alábbi kedvezményeket biztosítjuk:

 • egyéves térítési díj egyösszegű befizetése esetén: 10 %-os kedvezmény,
 • kétéves térítési díj egyösszegű befizetése esetén: 15%-os kedvezmény.

Magánszemély számára a képzési költség részletben történő befizetésére van lehetőség - két részletben.

Nálunk végzett visszatérő diákok - 20%-os kedvezmény.

Az iskolarendszerű szolgáltatásokat itt találja.

Minden nappali tagozatos tanulónk számára:

- Diákigazolványt biztosítunk
- Első szakképesítés esetében - államilag támogatott forma,
- Tanulmányi ösztöndíj
- Szociális támogatás
- Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés óralátogatás / vizsga alól,
- Családi pótlék - 20 éves korig; árvaellátás
- Egészségbiztosítás
- A képzési költség egyösszegű befizetése esetén az alábbi kedvezményeket biztosítjuk:

 • egyéves térítési díj egyösszegű befizetése esetén: 10 %-os kedvezmény,
 • kétéves térítési díj egyösszegű befizetése esetén: 15%-os kedvezmény.

  A képzési költség részletben történő befizetésére van lehetőség - két részletben.

- Nálunk végzett visszatérő diákok - 20%-os kedvezmény

Az iskolarendszerű szolgáltatásokat itt találja.

Alapfeltétel minden szakon az érettségi bizonyítvány, de vannak olyan képzések, melyeken egészségügyi alkalmassági igazolás vagy egyéb előzetes tudás igazolása is szükséges. A képzés megkezdésének feltétele a beiratkozási díj befizetése.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • Érettségi bizonyítvány másolata
 • 1 db igazolványkép
 • Az iskola beiratkozási dokumentumai
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, OM kártya másolata

Képzéseinket csak megfelelő számú jelentkezés esetén indítjuk (minimális létszámkorlát 20 fő). Valamennyi beiratkozott tanulóval a nemzeti köznevelési és szakképzési törvény alapján írásbeli képzési szerződést kötünk.

Alapfeltétel minden szakon az érettségi bizonyítvány, de vannak olyan képzések, melyeken egészségügyi alkalmassági igazolás vagy egyéb előzetes tudás igazolása is szükséges. A képzés megkezdésének feltétele a beiratkozási díj befizetése.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • Érettségi bizonyítvány másolata
 • Utolsó két évvégi bizonyítvány másolata
 • Önéletrajz
 • 1 db igazolványkép
 • Az iskola beiratkozási dokumentumai
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, OM kártya másolata

Képzéseinket csak megfelelő számú jelentkezés esetén indítjuk (minimális létszámkorlát 20 fő). Valamennyi beiratkozott tanulóval a nemzeti köznevelési és szakképzési törvény alapján írásbeli képzési szerződést kötünk.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, 54-es OKJ számmal kezdődő, érettségihez vagy érettségihez és meghatározott szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések.

Iskolánk meghatározó szakképzései az emelt szintű szakképzések, amelyek tapasztalataink alapján igen népszerűek mind a jelentkezők, mint a munkaadók körében. A tanulók 4 féléves képzéseink sikeres befejezése után érettségire épülő, emelt szintű szakképesítést kapnak.

Esti képzéseinket azoknak a felnőtteknek ajánljuk, akik a tanulásra több időt tudnak fordítani.

Az esti oktatás jellemzői:

 • Első és második szakképesítés esetén állami támogatás
 • Oktatás: általában heti 15 óra (egy vagy két hétköznap délután és a szombati nap)
 • Elektronikus tananyagcsomag
 • Diákigazolvány igényelhető
 • Alapozó és szakmai angol nyelvoktatás
 • Nemzetközi képesítések (pl: CISCO), valamint Europass bizonyítvány-kiegészítő

Nappali tagozatra idén érettségiző vagy korábban érettségizett fiatalok jelentkezését várjuk, akik 1992. 01.01. után születtek.

A nappali oktatás jellemzői:

 • Első szakképesítés esetén állami támogatás
 • Tanítás: hétfőtől – péntek
 • Diákigazolvány igényelhető
 • Családi pótlék – 20 éves korig; árvaellátás jár a képzésben
 • Ösztöndíj
 • Alapozó és szakmai angol nyelvoktatás
 • Nemzetközi képesítések (pl: CISCO), valamint Europass bizonyítvány-kiegészítő

Ha már rendelkezik iskolarendszerben (nappali, esti vagy levelező tagozaton) szerzett OKJ-s szakképesítéssel, akkor Ön iskolarendszerű esti vagy iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre tud jelentkezni és beiratkozni.

Iskolarendszerű esti tagozaton a második szakképesítés megszerzését is támogatja az állam.