Bejelentkezés Szolgáltatások
Üzenet küldése
Képzések
Nappali képzés

Beiratkozási korhatár:
Nappali tagozatra idén azokat tudjuk felvenni, akik ebben a naptári évben nem töltik be a 25. életévüket (azaz 1993. 01.01. után születtek). 
Az a tanuló, aki az így meghatározott életkort megelőzően kezdi meg a tanulmányait szakképző évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.
Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni a tanuló, mert tartós gyógykezelés alatt állt, az életkori határ kettő évvel magasabb. Ezeket a tényeket megfelelő iratokkal igazolni szükséges.

Képzési idő: 2 év

Az első szakképesítés államilag támogatott.

Oktatási napok: hétfőtől - péntekig

A képzés egyik előnye a családi pótlék, mely gyermekek számától függően havi minimum 12 200 Ft, vagyis az féléves képzéseknél összesen 73.200 Ft.

A szolgáltatási díj tartalmazza az oktatási szolgáltatások díját, vagyis az elektronikus tananyagok árát, a belső hírrendszer használatát, fakultációt és az internet terem használatát.

Államilag garantált kedvezmény:

  • Diákigazolvány
  • Családi pótlék - annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 20. életévét
  • Árvaellátás
  • Egészségbiztosítás
Esti képzés

Beiratkozási korhatár:
Nincs korhatár

Képzési idő: 2 év

Az első és második szakképesítés államilag támogatott.

Oktatási napok: hétköznapi napokon 17.00-20.15-ig, és szombaton 8.00-17.00/17.15 egyes esetekben 20.15-ig tart.

A szolgáltatási díj tartalmazza az oktatási szolgáltatások díját, vagyis az elektronikus tananyagok árát, a belső hírrendszer használatát, fakultációt és az internet terem használatát.

Államilag garantált kedvezmény:

  • Diákigazolvány
Felnőtt képzés

Általános információk, melyek az egyes szakmák esetén a "Fontos tudnivalók" résznél pontosítva vannak:

Beiratkozási korhatár:
Nincs korhatár

Képzési idő: 0,5 - 1,5 év

Oktatási napok:

  • heti 14 óra, mely 1 hétköznapi napon 17.15-20.15-ig, és szombaton 8.00-14.00/17.15 egyes esetekben 20.15-ig tart,
    vagy
  • heti 8-10 óra , 2 hétköznapi napon 17-20.15-ig.

A képzési díj magában foglalja a levelező rendszerünket, könyvtár-és internet használatot, valamint az elektronikus tananyagok, tanulási segédletek árát, illetve a 13 hónapos képzés esetén az egyéni elektronikus konzultációk árát is.