Bejelentkezés Szolgáltatások
Üzenet küldése
Képzésünk

Mozgókép- és animációkészítő (emelt)
OKJ 54 213 03

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Ajánljuk a képzést szoknak, akik vizuális kifejező eszközeiket szeretnék fejleszteni, ilyen területen szeretnének elhelyezkedni, akár saját vállalkozás keretein belül, akár a bizonyítvány megszerzése után magasabb szinten, pl. egyetemen szeretnék tovább folytatni a tanulmányaikat.

Jelentkezem a képzésre >>

MILYEN TUDÁST (ISMERETET ÉS GYAKORLATOT) SZEREZHET A KÉPZÉS SORÁN?
 • Számítógépes grafikai program ismereteket a legújabb ADOBE prgoramcsalád segítségével, valamint 3D-s alapismereteket és gyakorlatot a 3D Studio Max program segítségével
 • Sík és plasztikus figurák, hátterek, tervezését
 • Szabadkézi rajzolást- mimikák, portrék
 • Hang és zenei alapismereteket
 • Grafikai és tipográfiai ismereteket
 • Kamera ismeretet
 • Animációs alapismereteket
 • Digitális hang és képrögzítés alapjait
 • Digitális művészeti gyakorlatot
 • Animáció készítést, tervezést, filmkészítést

Jelentkezem a képzésre >>

MILYEN MUNKAKÖRBEN TUD ELHELYEZKEDNI A KÉPZÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN?

Animációs-filmkészítő stúdiókban:

 • képes forgatókönyv (storyboard) rajzoló
 • sík és plasztikus figuratervező
 • háttérrajzoló (layout), háttérfestő, kelléktárgy  („props”) rajzoló és kifestő munkatárs
 • fázisrajzoló, mozdulattervező


TV, filmstúdiókban:

 • segédoperatőr
 • világítástechnikai szakember
 • hangtechnikai szakember
 • számítógépes grafikus asszisztens


Önálló vállalkozást is kezdhet vagy tanulmányait folytathatja a felsőoktatásban.

FONTOS TUDNIVALÓK

Létszámkeret

 • Államilag támogatott: 20 fő
 • Önköltséges : 20 fő

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A képzés bemeneti követelménye:

 • Érettségi
 • Portfólió bemutatása
 • Egészségügyi alkalmassági

Térítési díj

 • Első szakképesítés esetén:
  • ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT szolgáltatási díj: 30.000 Ft/félév
 • Önköltséges képzés esetén:
  • tandíj+szolgáltatási díj: 85.000 Ft/félév

 

Kik az oktatók?

 • Szakfelelős: Fillenz István - tanár, alkalmazott grafikus;
  honlapja: http://www.istvanfillenz.com/
 • Bánszki András - grafikus (oktatott tantárgyak: 3D grafika)
 • Pállay Szilvia - grafikus, festőművész (oktatott szaktantárgyak: rajz, művészetelméleti tárgyak)
  honlapja: http://www.pkszilvia.hu/
 • Hajós András - zeneszerző, korrepetitor - óraadó (oktatott szaktantárgyak: hangművészeti, zenei alapismeretek)
 • Fenyvesi Péter - rendező - óraadó tanár (oktatott szaktantárgyak: Multimédia gyak., Gyakorlati műhelymunka)
 • Ledniczky Márton - filmrendező, producer - óraadó tanár (oktatott szaktantárgyak: Munkakörnyezet ism.)

 

Képzéshez kapcsolódó kiemelt ajánlatunk:

 • Digitális festészeti képzés: BAMBOO digitalizáló táblával
 • Digitális festészeti képzés: WACOM digitalizáló táblával
 • Iskolánk jól felszerelt, saját stúdiójában sajátítja el a filmkészítést
 • Diákjaink munkájából folyamatos KIÁLLÍTÁSOKAT rendezünk
 • Alkotótábor(ok)ban való részvétel és segítség a 160 órás kötelező szakgyakorlat megszerzésében
 • Hazai és nemzetközi kiállítások látogatása

AMIT ISKOLÁNK BIZTOSÍT
 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Szociális támogatás
 • Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés tanulás/vizsga alól
 • Elektronikus tananyagok és segédanyagok
 • Tartalomszolgáltató rendszer https://etananyag.szamalk-szki.hu
 • Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
 • Nemzetközi képzéseken való részvétel (CISCO IT Essentials, CCNA)
 • Hazai és nemzetközi kulturális programok látogatása (galériák, múzeumok, fesztiválok, búcsúk, stb.)
 • Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
 • Szakmai gyakorlat, munkahelyi referencia és igazolás
 • Folyamatos tanulmányi ügyfélszolgálat és házipénztári szolgáltatás
 • Informatikai szakmai angol nyelvoktatás, általános angol, német nyelvoktatás és nyelvvizsga lehetőség, melynek célja munkahelyi elhelyezkedés elősegítése
 • OKJ vizsgáztatás
 • Internet eléréssel rendelkező gyakorló terem tanórán kívüli használathoz
 • Könyvtári szolgáltatás - folyamatosan bővülő állománnyal
 • Iskola orvosi szolgáltatás
 • Díjkedvezmények:
  Egyösszegű befizetés (egy év – 10%; két év - 15%)
  Kismama kedvezmény (30 %)
  Nálunk végzett visszatérő diákok (20 %)

Nappali képzés

Beiratkozási korhatár:
Nappali tagozatra idén azokat tudjuk felvenni, akik ebben a naptári évben nem töltik be a 25. életévüket (azaz 1993. 01.01. után születtek). 
Az a tanuló, aki az így meghatározott életkort megelőzően kezdi meg a tanulmányait szakképző évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.
Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni a tanuló, mert tartós gyógykezelés alatt állt, az életkori határ kettő évvel magasabb. Ezeket a tényeket megfelelő iratokkal igazolni szükséges.

Képzési idő: 2 év

Az első szakképesítés államilag támogatott.

Oktatási napok: hétfőtől - péntekig

A képzés egyik előnye a családi pótlék, mely gyermekek számától függően havi minimum 12 200 Ft, vagyis az féléves képzéseknél összesen 73.200 Ft.

A szolgáltatási díj tartalmazza az oktatási szolgáltatások díját, vagyis az elektronikus tananyagok árát, a belső hírrendszer használatát, fakultációt és az internet terem használatát.

Államilag garantált kedvezmény:

 • Diákigazolvány
 • Családi pótlék - annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 20. életévét
 • Árvaellátás
 • Egészségbiztosítás