Bejelentkezés Szolgáltatások
Üzenet küldése
Képzésünk

Korrektor (ráépülés)
OKJ 55 213 03

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A korrektor képzést olyan fiataloknak és felnőtteknek ajánljuk, akik szeretnének részt vállalni a mindennapi életünkhöz szükséges nyomtatványok (pl.: könyvek, magazinok, reklámkiadványok, ügyviteli nyomtatványok, stb.) előállításában, lényegesen befolyásolnák egy lap arculatát, színvonalát.
Akik szeretnék megismerni és megtanulni a  nyomdai előkészítés szakmai ismereteit; a nyomdai és elektronikus eljárásban keletkezett hibák jelölését és/vagy javítását.

Jelentkezem képzésre >>

MILYEN TUDÁST (ISMERETET ÉS GYAKORLATOT) SZEREZHET A KÉPZÉS SORÁN?
 • Sajtótörténet, sajtójog
 • A helyesírás szabályai
 • Helyesírás-ellenőrző programok kezelése
 • Helyesírási, tördelési szabályokat, korrektúrajeleket
 • Tipográfiai ismereteket (Modern és klasszikus)
 • Colormenedzsment
 • Korrektúra végrehajtása grafikus programokban
 • Angol nyelv és helyesírás
 • Angol nyelv és tipográfia
 • Idegen nyelvű szövegek javítása és korrektúrája
 • Professzionális számítógépes felhasználói programok (Microsoft Office, Adobe Photoshop, Illustrator) ismeretét és használatát
 • PS és PDF írást

Jelentkezem képzésre >>

MILYEN MUNKAKÖRBEN TUD ELHELYEZKEDNI A KÉPZÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN?

Grafikai stúdiókban, nyomda és lapkiadókban:

 • korrektor
 • nyomdai előkészítő
 • szerkesztő munkatárs

Cégeknél, vállalatoknál:

 • kreatív asszisztens
 • nyomdai előkészítő
 • korrektor
FONTOS TUDNIVALÓK

A képzés a Grafikus/Kiadványszerkesztő szakképzésre épül.

Létszámkeret

 • Államilag támogatott: 20 fő (nappali)/20 fő (esti)
 • Önköltséges :  20 fő (nappali/20 fő (esti) (A legjobb eredményt elért önköltséggel felvett nappali/esti tagozatos tanulók a következő félévben átkerülhetnek az államilag finanszírozott kategóriába.)

A képzés időtartama:

 • 2 félév

A képzés bemeneti követelménye:

 • Érettségi
 • Grafikus/Kiadványszerkesztő/Nyomdaipari technikus és szaktechnikus (ekvivalens) képzettség

Térítési díj

 • Első és második szakképesítés esetén:
  • ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT szolgáltatási díj: 30.000 Ft/félév
 • Önköltséges és további szakképesítés esetén:
  • tandíj+szolgáltatási díj: 85.000 Ft/félév
AMIT ISKOLÁNK BIZTOSÍT
 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Szociális támogatás
 • Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés tanulás/vizsga alól
 • Elektronikus tananyagok és segédanyagok
 • Tartalomszolgáltató rendszer https://etananyag.szamalk-szki.hu
 • Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
 • Nemzetközi képzéseken való részvétel (CISCO IT Essentials, CCNA)
 • Hazai és nemzetközi kulturális programok látogatása (galériák, múzeumok, fesztiválok, búcsúk, stb.)
 • Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
 • Szakmai gyakorlat, munkahelyi referencia és igazolás
 • Folyamatos tanulmányi ügyfélszolgálat és házipénztári szolgáltatás
 • Informatikai szakmai angol nyelvoktatás, általános angol, német nyelvoktatás és nyelvvizsga lehetőség, melynek célja munkahelyi elhelyezkedés elősegítése
 • OKJ vizsgáztatás
 • Internet eléréssel rendelkező gyakorló terem tanórán kívüli használathoz
 • Könyvtári szolgáltatás - folyamatosan bővülő állománnyal
 • Iskola orvosi szolgáltatás
 • Díjkedvezmények:
  Egyösszegű befizetés (egy év – 10%; két év - 15%)
  Kismama kedvezmény (30 %)
  Nálunk végzett visszatérő diákok (20 %)

Nappali képzés

Beiratkozási korhatár:
Nappali tagozatra idén azokat tudjuk felvenni, akik ebben a naptári évben nem töltik be a 25. életévüket (azaz 1993. 01.01. után születtek). 
Az a tanuló, aki az így meghatározott életkort megelőzően kezdi meg a tanulmányait szakképző évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.
Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni a tanuló, mert tartós gyógykezelés alatt állt, az életkori határ kettő évvel magasabb. Ezeket a tényeket megfelelő iratokkal igazolni szükséges.

Képzési idő: 2 év

Az első szakképesítés államilag támogatott.

Oktatási napok: hétfőtől - péntekig

A képzés egyik előnye a családi pótlék, mely gyermekek számától függően havi minimum 12 200 Ft, vagyis az féléves képzéseknél összesen 73.200 Ft.

A szolgáltatási díj tartalmazza az oktatási szolgáltatások díját, vagyis az elektronikus tananyagok árát, a belső hírrendszer használatát, fakultációt és az internet terem használatát.

Államilag garantált kedvezmény:

 • Diákigazolvány
 • Családi pótlék - annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 20. életévét
 • Árvaellátás
 • Egészségbiztosítás
Esti képzés

Beiratkozási korhatár:
Nincs korhatár

Képzési idő: 2 év

Az első és második szakképesítés államilag támogatott.

Oktatási napok: hétköznapi napokon 17.00-20.15-ig, és szombaton 8.00-17.00/17.15 egyes esetekben 20.15-ig tart.

A szolgáltatási díj tartalmazza az oktatási szolgáltatások díját, vagyis az elektronikus tananyagok árát, a belső hírrendszer használatát, fakultációt és az internet terem használatát.

Államilag garantált kedvezmény:

 • Diákigazolvány