Bejelentkezés Szolgáltatások
Üzenet küldése
Képzésünk

Grafikus (emelt)
OKJ 54 211 04

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Akit érdekel az alkotómunka, szeretné kreativitását fejleszteni

 • szeretne grafikusként dolgozni, akár on-, akár offline felületen
 • szeretne továbbtanulni művészeti főiskolán
 • vállalkozóként szükséges számára az emelt szintű OKJ bizonyítvány

Jelentkezem a képzésre >>

MILYEN TUDÁST (ISMERETET ÉS GYAKORLATOT) SZEREZHET A KÉPZÉS SORÁN?
 • Grafikai programismereteket: ADOBE Illustrator, Photoshop, InDesign, Flash, 3D StudioMax
 • Képek komponálását
 • Vizuális nyelv, képi üzenetek világ ismeretét
 • A tipográfia rendszerét hagyományos és modern felfogásban
 • Grafika tervezését műfajok szerint
 • Offline tervezést: nyomdai előkészítés, DTP
 • Online: design web, tablet és mobil felületeken
 • Digitális rajzolást és festést, élő modell után is
 • Grafikus tábla (WACOM) használatát
 • Interaktív grafikai műfajokat: Live Paint, animált grafikák létrehozását

Jelentkezem a képzésre >>

MILYEN MUNKAKÖRBEN TUD ELHELYEZKEDNI A KÉPZÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN?

Grafikai stúdiókban:

 • DTP operátor
 • kreatív asszisztens
 • előkészítő munkatárs

Cégeknél, vállalatoknál:

 • önálló grafikus
 • kreatív asszisztens
 • webdesigner


Önálló vállalkozást is kezdhet vagy tanulmányait folytathatja a felsőoktatásban.

FONTOS TUDNIVALÓK

Létszámkeret

 • Államilag támogatott: 36 fő
 • Önköltséges :  4 fő (A legjobb eredményt elért önköltséggel felvett nappali tagozatos tanulók a következő félévben átkerülhetnek az államilag finanszírozott kategóriába.)

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A képzés bemeneti követelménye:

 • Érettségi
 • Portfólió bemutatása
 • Egészségügyi alkalmassági

Térítési díj

 • Első szakképesítés esetén:
  • ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT szolgáltatási díj: 30.000 Ft/félév
 • Önköltséges képzés esetén:
  • tandíj+szolgáltatási díj: 100.000 Ft/félév

 

Kik az oktatók?

 • Szakfelelős: Orgoványi Gábor - képzőművész, digitális festő (oktatott szaktantárgyak: rajz, digitális grafika, tervezés)
 • Bornemisza Róza - grafikus, tipográfus (oktatott szaktantárgyak: tipográfia, szakmai tárgyak)
 • Fillenz István - tanár, grafikus művész;
  honlapja: http://www.istvanfillenz.com/
 • Kovács János Zoltán - tanár, festőművész (oktatott szaktantárgyak: rajz, digitális grafika)
  honlapja: www.fineweb.hu
 • Molnár Csikós Hajnalka - reklámgrafikus (oktatott szaktantárgyok: médiasokszorosítási gyakorlat, szakillusztrációs gyakorlat, online tervezőgrafikai műfajok)
  honlapja: www.outside.hu
 • Paál Zsuzsanna - tervezőművész (oktatott szaktantárgyak: rajz, szakmai tárgyak)
  honlapja: www.paalart.hu
 • Pállay Szilvia - grafikus, festőművész (oktatott szaktantárgyak: rajz, művészetelméleti tárgyak)
  honlapja: http://www.pkszilvia.hu/
 • Balogh Veronika - tervező - óraadó tanár (oktatott szaktantárgyak: térgeometria)
 • Pál Csaba - festőművész, grafikus - óraadó (oktatott szaktantárgyak: tervezés, szakmai tantárgyak)
  honlapja: http://palcsaba.wordpress.com/
 • Szirányi István - grafikusművész, képzőművész - óraadó (okatott szaktantárgyak: kivitelezés, eszközismeret)
  honlapja: www.mmat-artbook.blogspot.com (Magyar Művészkönyvalkotók Társasága)

Képzéshez kapcsolódó kiemelt ajánlatunk:

 • Digitális festészeti képzés- BAMBOO digitalizáló táblával
 • Nyomdai gyártásban való közvetlen részvétel
 • Diákjaink munkájából folyamatos KIÁLLÍTÁSOKAT rendezünk
 • Alkotótábor(ok)ban való részvétel
 • Hazai és nemzetközi kiállítások látogatása
AMIT ISKOLÁNK BIZTOSÍT
 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Szociális támogatás
 • Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés tanulás/vizsga alól
 • Elektronikus tananyagok és segédanyagok
 • Tartalomszolgáltató rendszer https://etananyag.szamalk-szki.hu
 • Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
 • Nemzetközi képzéseken való részvétel (CISCO IT Essentials, CCNA)
 • Hazai és nemzetközi kulturális programok látogatása (galériák, múzeumok, fesztiválok, búcsúk, stb.)
 • Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
 • Szakmai gyakorlat, munkahelyi referencia és igazolás
 • Folyamatos tanulmányi ügyfélszolgálat és házipénztári szolgáltatás
 • Informatikai szakmai angol nyelvoktatás, általános angol, német nyelvoktatás és nyelvvizsga lehetőség, melynek célja munkahelyi elhelyezkedés elősegítése
 • OKJ vizsgáztatás
 • Internet eléréssel rendelkező gyakorló terem tanórán kívüli használathoz
 • Könyvtári szolgáltatás - folyamatosan bővülő állománnyal
 • Iskola orvosi szolgáltatás
 • Díjkedvezmények:
  Egyösszegű befizetés (egy év – 10%; két év - 15%)
  Kismama kedvezmény (30 %)
  Nálunk végzett visszatérő diákok (20 %)

Nappali képzés

Beiratkozási korhatár:
Nappali tagozatra idén azokat tudjuk felvenni, akik ebben a naptári évben nem töltik be a 25. életévüket (azaz 1993. 01.01. után születtek). 
Az a tanuló, aki az így meghatározott életkort megelőzően kezdi meg a tanulmányait szakképző évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.
Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni a tanuló, mert tartós gyógykezelés alatt állt, az életkori határ kettő évvel magasabb. Ezeket a tényeket megfelelő iratokkal igazolni szükséges.

Képzési idő: 2 év

Az első szakképesítés államilag támogatott.

Oktatási napok: hétfőtől - péntekig

A képzés egyik előnye a családi pótlék, mely gyermekek számától függően havi minimum 12 200 Ft, vagyis az féléves képzéseknél összesen 73.200 Ft.

A szolgáltatási díj tartalmazza az oktatási szolgáltatások díját, vagyis az elektronikus tananyagok árát, a belső hírrendszer használatát, fakultációt és az internet terem használatát.

Államilag garantált kedvezmény:

 • Diákigazolvány
 • Családi pótlék - annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 20. életévét
 • Árvaellátás
 • Egészségbiztosítás