Bejelentkezés Szolgáltatások
Üzenet küldése
Képzésünk

Gazdasági informatikus (emelt)
OKJ 54 481 02

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A gazdasági informatikus PROJEKTMENEDZSER is! A szervezeten belüli folyamatokat, tevékenységeket menedzsel, projekteket ütemez; irányít, kockázatkezelést végez. Szoftveres környezetben (MS Project szoftverrel) projektterveket állít össze, terv-tény összehasonlítása után projektértékelést hajt végre.

A gazdasági informatikus KOMPLEX szakma! Legyél közgazdász, gazdasági tervező, statisztikus, számviteli és informatikai tudással rendelkező szakember. Aki a vállalkozókat érintő kérdéseken túl professzionális informatikai ismeretek birtokában információs rendszereket fejleszt, tervez. Adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatokat lát el; gyakorlott könyvelési-számviteli feladatokat végez szoftver segítségével, valamint általános és üzleti statisztikai számításokkal elemez.

Hogyan valósul meg a KOMPLEXITÁS? Első évben informatikusként az informatikai alapismereteken túl hálózati ismeretekkel, programozással és adatbázis tervezéssel ismerkedhet meg. Második évben a gazdasági -, könyvelési -, statisztikai -, rendszerszervezési -, projekt tervezési tudását mélyítheti el. E két rendszert ötvözve számviteli- és vállalati információs rendszerek gyakorlatában lesz jártas.

Jelentkezem a képzésre >>

MILYEN TUDÁST (ISMERETET ÉS GYAKORLATOT) SZEREZHET A KÉPZÉS SORÁN?
 • Vállalkozásban alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási feladatok megoldását megfelelő informatikai eszközökkelni
 • Vállalkozások üzleti tervének készítését, elemzését
 • Vállalkozások információs rendszerének/alrendszereinek felmérését, javaslatok elkészítését rendszer/alrendszer fejlesztésére, adaptálására
 • Információs rendszerek (vállalkozási, számviteli, vezetői) üzemeltetését
 • Információs rendszerek/alrendszerek fejlesztését
 • Statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani
 • Adatbázisokat elemzését, tervezését és létrehozását, kezelését
  • Adatbázisokat elemzését, tervezését és létrehozását, kezelését
 • Rendszerszervezési projektek tervezését, fejlesztésében való részvételt, annak menedzsmentjét (MS Project szoftverrel)
 • Gépi könyvelést végezni célszoftveren: CobraConto vagy Kulcs-Soft
 • Munkaügyi nyilvántartás rendszerek, bérekkel kapcsolatos adminisztrációk kezelését, vezetését
 • Számviteli feladatok, könyvelések, nyilvántartások vezetését
 • Statisztikai programcsomagok használatát
 • Üzleti kommunikációs gyakorlatot mesterfokon
 • Minden olyan gazdasági elemzési, tervezési, fejlesztési probléma megoldását, melyekhez informatikai eszközök alkalmazhatók, segítségükkel adott feladat(feladatsor), projekt költséghatékonyan oldható meg
 • Szakmai és általános angol nyelvi kommunikációt írásban és szóban

Kiemelt szolgáltatásunk:

 • Gyakorlott CASE eszköz használóvá válik
 • CISCO IT Essentials nemzetközi képzést
 • Projektmenedzsment szoftver MS PROJECT gyakorlati alkalmazása

Jelentkezem a képzésre >>

MILYEN MUNKAKÖRBEN TUD ELHELYEZKEDNI A KÉPZÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN?
 • IT és gazdasági informatikusként
 • gazdasági és statisztikai ügyintézőként
 • humánerőforrás munkatársként
 • számítógépes programozó asszisztensként üzleti elemzőként
 • adatbázis asszisztensként elhelyezkedni
FONTOS TUDNIVALÓK

Létszámkeret

 • Államilag támogatott: 30 fő
 • Önköltséges : 10 fő (A legjobb eredményt elért önköltséggel felvett nappali tagozatos tanulók a következő félévben átkerülhetnek az államilag finanszírozott kategóriába.)

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A képzés bemeneti követelménye:

 • Érettségi

Térítési díj

 • Első szakképesítés esetén:
  • ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT szolgáltatási díj: 20.000 Ft/félév
 • Önköltséges képzés esetén:
  • tandíj+szolgáltatási díj: 85.000 Ft/félév

Kiemelt szolgáltatásaink

 • Gyakorlott CASE eszköz használóvá válik
 • CISCO IT Essentials nemzetközi képzést
 • Projektmenedzsment szoftver gyakorlati alkalmazása
AMIT ISKOLÁNK BIZTOSÍT
 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Szociális támogatás
 • Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés tanulás/vizsga alól
 • Elektronikus tananyagok és segédanyagok
 • Tartalomszolgáltató rendszer https://etananyag.szamalk-szki.hu
 • Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
 • Nemzetközi képzéseken való részvétel (CISCO IT Essentials, CCNA)
 • Hazai és nemzetközi kulturális programok látogatása (galériák, múzeumok, fesztiválok, búcsúk, stb.)
 • Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
 • Szakmai gyakorlat, munkahelyi referencia és igazolás
 • Folyamatos tanulmányi ügyfélszolgálat és házipénztári szolgáltatás
 • Informatikai szakmai angol nyelvoktatás, általános angol, német nyelvoktatás és nyelvvizsga lehetőség, melynek célja munkahelyi elhelyezkedés elősegítése
 • OKJ vizsgáztatás
 • Internet eléréssel rendelkező gyakorló terem tanórán kívüli használathoz
 • Könyvtári szolgáltatás - folyamatosan bővülő állománnyal
 • Iskola orvosi szolgáltatás
 • Díjkedvezmények:
  Egyösszegű befizetés (egy év – 10%; két év - 15%)
  Kismama kedvezmény (30 %)
  Nálunk végzett visszatérő diákok (20 %)

Nappali képzés

Beiratkozási korhatár:
Nappali tagozatra idén azokat tudjuk felvenni, akik ebben a naptári évben nem töltik be a 25. életévüket (azaz 1993. 01.01. után születtek). 
Az a tanuló, aki az így meghatározott életkort megelőzően kezdi meg a tanulmányait szakképző évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.
Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni a tanuló, mert tartós gyógykezelés alatt állt, az életkori határ kettő évvel magasabb. Ezeket a tényeket megfelelő iratokkal igazolni szükséges.

Képzési idő: 2 év

Az első szakképesítés államilag támogatott.

Oktatási napok: hétfőtől - péntekig

A képzés egyik előnye a családi pótlék, mely gyermekek számától függően havi minimum 12 200 Ft, vagyis az féléves képzéseknél összesen 73.200 Ft.

A szolgáltatási díj tartalmazza az oktatási szolgáltatások díját, vagyis az elektronikus tananyagok árát, a belső hírrendszer használatát, fakultációt és az internet terem használatát.

Államilag garantált kedvezmény:

 • Diákigazolvány
 • Családi pótlék - annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 20. életévét
 • Árvaellátás
 • Egészségbiztosítás