Bejelentkezés Szolgáltatások
Üzenet küldése
Képzésünk

CAD-CAM informatikus (emelt)
OKJ 54 481 01

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Ajánljuk azoknak, akiket érdekelnek a műszaki, technológiai fejlesztések, újdonságok. Ajánljuk minden műszaki-informatikai érdeklődésű fiatalnak, akik szeretnék megismerni a számítógéppel vezérelt gyártási folyamatot és azokat a programokat, melyek segítségével a ez a technológia megvalósítható.
Javasoljuk, hogy mindazok válasszák ennek a szakképesítésnek az elsajátítását, akik szeretnék megtanulni a CAD-CAM eszközökkel való tervezést, fejlesztést és gyártást.
Azok számára is ajánljuk a képzést, akik hasonló tevékenységet végeznek, de még nem rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges minden tudással és a képesítést igazoló bizonyítvánnyal.

Jelentkezem a képzésre >>

MILYEN TUDÁST (ISMERETET ÉS GYAKORLATOT) SZEREZHET A KÉPZÉS SORÁN?

Megismered az integrált gyártást, CAD és CAM szoftverek segítségével 2D-s és 3D-s modellrajzokat tudsz készíteni, gyártási folyamatokat tervezni, irányítani és ellenőrizni. Ipari robottechnológiát és a CNC gyártócellák programozását CNC gépeken.

 

Jelentkezem a képzésre >>

MILYEN MUNKAKÖRBEN TUD ELHELYEZKEDNI A KÉPZÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN?

Ahol a termelési folyamatokat számítógépes támogatás útján végzik. A CAD-CAM szakember egyaránt felkészült a számítógéppel támogatott tervezésre és gyártási irányításra is.

 

 • NC, CNC gépkezelő
 • Műszaki rajzoló, szerkesztő
 • Számítógépes tervrajzoló
 • Számítógépes műszaki technikus
 • Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
FONTOS TUDNIVALÓK

Létszámkeret

 • Államilag támogatott: 30 fő
 • Önköltséges :  10 fő (A legjobb eredményt elért önköltséggel felvett nappali tagozatos tanulók a következő félévben átkerülhetnek az államilag finanszírozott kategóriába.)

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A képzés bemeneti követelménye:

 • Érettségi

Térítési díj

 • Első szakképesítés esetén:
  • ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT szolgáltatási díj: 30.000 Ft/félév
 • Önköltséges képzés esetén:
  • tandíj+szolgáltatási díj: 85.000 Ft/félév

AMIT ISKOLÁNK BIZTOSÍT
 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Szociális támogatás
 • Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés tanulás/vizsga alól
 • Elektronikus tananyagok és segédanyagok
 • Tartalomszolgáltató rendszer https://etananyag.szamalk-szki.hu
 • Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
 • Nemzetközi képzéseken való részvétel (CISCO IT Essentials, CCNA)
 • Hazai és nemzetközi kulturális programok látogatása (galériák, múzeumok, fesztiválok, búcsúk, stb.)
 • Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
 • Szakmai gyakorlat, munkahelyi referencia és igazolás
 • Folyamatos tanulmányi ügyfélszolgálat és házipénztári szolgáltatás
 • Informatikai szakmai angol nyelvoktatás, általános angol, német nyelvoktatás és nyelvvizsga lehetőség, melynek célja munkahelyi elhelyezkedés elősegítése
 • OKJ vizsgáztatás
 • Internet eléréssel rendelkező gyakorló terem tanórán kívüli használathoz
 • Könyvtári szolgáltatás - folyamatosan bővülő állománnyal
 • Iskola orvosi szolgáltatás
 • Díjkedvezmények:
  Egyösszegű befizetés (egy év – 10%; két év - 15%)
  Kismama kedvezmény (30 %)
  Nálunk végzett visszatérő diákok (20 %)
Nappali képzés

Beiratkozási korhatár:
Nappali tagozatra idén azokat tudjuk felvenni, akik ebben a naptári évben nem töltik be a 25. életévüket (azaz 1993. 01.01. után születtek). 
Az a tanuló, aki az így meghatározott életkort megelőzően kezdi meg a tanulmányait szakképző évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.
Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni a tanuló, mert tartós gyógykezelés alatt állt, az életkori határ kettő évvel magasabb. Ezeket a tényeket megfelelő iratokkal igazolni szükséges.

Képzési idő: 2 év

Az első szakképesítés államilag támogatott.

Oktatási napok: hétfőtől - péntekig

A képzés egyik előnye a családi pótlék, mely gyermekek számától függően havi minimum 12 200 Ft, vagyis az féléves képzéseknél összesen 73.200 Ft.

A szolgáltatási díj tartalmazza az oktatási szolgáltatások díját, vagyis az elektronikus tananyagok árát, a belső hírrendszer használatát, fakultációt és az internet terem használatát.

Államilag garantált kedvezmény:

 • Diákigazolvány
 • Családi pótlék - annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 20. életévét
 • Árvaellátás
 • Egészségbiztosítás