Bejelentkezés Szolgáltatások
Üzenet küldése
Képzésünk

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (emelt)
OKJ 54 140 02

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Mindenkinek, aki szereti a gyerekeket, s szeretne olyan munkát, melyben gyerekekkel foglalkozhat.

Mindenkinek, aki fontosnak tartja, hogy minél több kisgyerek nőjön fel kiegyensúlyozott és boldog környezetben.

Aki tenni akar azért, hogy a rá bízott óvodások és iskolások ne csak megtanulják a tananyagot, hanem játszva, kreatívan, innovatív módszerekkel tanuljanak!

Aki fontosnak tartja, hogy a gyerekek ne csak szakmai felügyelet alatt legyenek az intézményekben, hanem olyan szeretetteljes légkör vegye őket körbe, mint otthon!

Iskolánk Pedagógiai- és családsegítő diákjai részt vettek a Digitális Témahéten, amelynek keretén belül játékos ismeretterjesztő videókat készítettek alsós gyerekek számára.
Nézzetek meg, hogyan!

Jelentkezem a képzésre >>

 

 

MILYEN TUDÁST (ISMERETET ÉS GYAKORLATOT) SZEREZHET A KÉPZÉS SORÁN?
 • Széles körű pedagógiai és pszichológiai tudással alapozzuk meg a szakmai ismereteket, majd kitérünk a tanulási zavarok és az egyéni fejlesztés kérdésköreire.
 • Alapos szociológiai és családszociológiai ismereteket tanítunk, mely a későbbi családtan és családpedagógia tantárgyak magas szintű tanulásához elengedhetetlen.
 • Megismerjük az oktatási intézmények működését, annak jogszabályi hátterét.
 • Megtanuljuk az óvodai, iskolai információkezelés, adminisztráció, ügyintézés szabályait, valamint gyakorlati alkalmazásukat.
 • Alapos informatikai, oktatástechnikai ismereteket adunk, mely ma már az oktatási intézményekben is elvárás.
 • Megtanuljuk a kommunikáció és kapcsolatépítés elméletét és gyakorlatát, mely mind a gyerekekkel, mind a szülőkkel való mindennapi kommunikációt segíti majd.
 • Megtanuljuk, hogyan kell tartalmas, minden igényt kielégítő szabadidős programokat, szakköröket, rendezvényeket szervezni, illetve hogyan lehet ezeket a programokat megtölteni tartalommal.
 • Mindemellett megtanuljuk a gyermekek gondozásának, nevelésének alapelveit különböző életkorokban.
 • A tanult ismeretek gyakorlatban való hasznosítását pedig az óvodai, iskolai szakmai gyakorlatok segítik.

Jelentkezem a képzésre >>

MILYEN MUNKAKÖRBEN TUD ELHELYEZKEDNI A KÉPZÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN?
 • Óvodákban, iskolákban oktatási asszisztensként
 • Kisebbségi önkormányzatoknál családsegítőként
 • Szociális ellátó intézmények munkatársaként
FONTOS TUDNIVALÓK

Létszámkeret

 • Államilag támogatott : 36 fő
 • Önköltséges : 4 fő (A legjobb eredményt elért, önköltséggel felvett nappali tagozatos tanulóknak a következő félévben lehetőségük van átkerülni az államilag finanszírozott kategóriába.)

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A képzés bemeneti követelménye:

 • Érettségi
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat (háziorvos által kiállított igazolás)

Térítési díj

 • Első szakképesítés esetén:
  • ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT szolgáltatási díj: 20.000 Ft / félév
 • Önköltséges képzés esetén:
  • tandíj+szolgáltatási díj: 60.000 Ft/félév

 

AMIT ISKOLÁNK BIZTOSÍT
 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Szociális támogatás
 • Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés tanulás/vizsga alól
 • Elektronikus tananyagok és segédanyagok
 • Tartalomszolgáltató rendszer https://etananyag.szamalk-szki.hu
 • Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
 • Nemzetközi képzéseken való részvétel (CISCO IT Essentials, CCNA)
 • Hazai és nemzetközi kulturális programok látogatása (galériák, múzeumok, fesztiválok, búcsúk, stb.)
 • Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
 • Szakmai gyakorlat, munkahelyi referencia és igazolás
 • Folyamatos tanulmányi ügyfélszolgálat és házipénztári szolgáltatás
 • Informatikai szakmai angol nyelvoktatás, általános angol, német nyelvoktatás és nyelvvizsga lehetőség, melynek célja munkahelyi elhelyezkedés elősegítése
 • OKJ vizsgáztatás
 • Internet eléréssel rendelkező gyakorló terem tanórán kívüli használathoz
 • Könyvtári szolgáltatás - folyamatosan bővülő állománnyal
 • Iskola orvosi szolgáltatás
 • Díjkedvezmények:
  Egyösszegű befizetés (egy év – 10%; két év - 15%)
  Kismama kedvezmény (30 %)
  Nálunk végzett visszatérő diákok (20 %)

Nappali képzés

Beiratkozási korhatár:
Nappali tagozatra idén azokat tudjuk felvenni, akik ebben a naptári évben nem töltik be a 25. életévüket (azaz 1993. 01.01. után születtek). 
Az a tanuló, aki az így meghatározott életkort megelőzően kezdi meg a tanulmányait szakképző évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.
Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni a tanuló, mert tartós gyógykezelés alatt állt, az életkori határ kettő évvel magasabb. Ezeket a tényeket megfelelő iratokkal igazolni szükséges.

Képzési idő: 2 év

Az első szakképesítés államilag támogatott.

Oktatási napok: hétfőtől - péntekig

A képzés egyik előnye a családi pótlék, mely gyermekek számától függően havi minimum 12 200 Ft, vagyis az féléves képzéseknél összesen 73.200 Ft.

A szolgáltatási díj tartalmazza az oktatási szolgáltatások díját, vagyis az elektronikus tananyagok árát, a belső hírrendszer használatát, fakultációt és az internet terem használatát.

Államilag garantált kedvezmény:

 • Diákigazolvány
 • Családi pótlék - annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 20. életévét
 • Árvaellátás
 • Egészségbiztosítás