Bejelentkezés Szolgáltatások
Üzenet küldése
Képzésünk

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (emelt)
OKJ 54 345 02

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?
 • Azoknak, akik szeretnék kihasználni jó kapcsolatteremtő, szervező és kommunikációs képességüket és ilyen területen szeretnének dolgozni.
 • Mindazoknak, akik fontosnak tartják, hogy egy-egy helyi, közösségi élet pörgős legyen és minden korosztály megtalálja a magának való eseményeket, programokat.
 • Mindazoknak, akik szeretnének részt venni kiállítások, vásárok, tanfolyamok (pl. hagyományörző – kosárfonás) és táborok szervezésében, mi több, kulturális szakemberként egy-egy település művelődési és a közösségi életének szervezésében.
 • Közművelődési szakemberként a „tömegekhez szól”, egy közösség életébe közvetlenül avatkozik bele, így nagy jelentősége van tetteinek, szavainak – lehet ezáltal értékteremtő, értékformáló. Fő feladata a helyi, közösségi kultúra gondozása, közösségi értékeinek közismertté tétele, ennek érdekében rendezvények szervezése.

Jelentkezem a képzésre >>

MILYEN TUDÁST (ISMERETET ÉS GYAKORLATOT) SZEREZHET A KÉPZÉS SORÁN?
 • Kulturális rendezvénytervezés és szervezés ismeretét különböző korosztályok számára, mint például egy koncert vagy egy fesztivál szervezését és rendezését;
 • Kiállítások, vásárok, táborok megszervezését;
 • Marketing és PR ismereteket, valamint a közönségkapcsolati munka módszereit és technikáinak ismeretét;
 • Helyi vagy egy kiemelt csoport közösségi életének elősegítését, fejlesztését;
 • Tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítását egy településen, közösségen belül pl. egy szakkör, klub, tanfolyam működésének megszervezését;
 • Közművelődési tevékenység feltételeinek biztosítását;
 • Közművelődési intézményi működés sajátosságainak megismerését, a működéshez szükséges jogi ismereteket, az intézményi stratégia tervezés elsajátítását, a forrásteremtés technikáinak megismerését;
 • Intézményi menedzsment ügyvitelét;
 • Kulturális sokszínűség, kulturális identitás megismerését, a hazai táji-történeti hagyományok szerepének megismerését és fontosságát a közművelődésben, közösségi művelődésben;
 • Felismeri és erősíti a helyi társadalom és közössége értékeit, kulturális hagyományait, képes lesz bemutatni, elemezni a közössége kultúráját, közművelődését és javaslatot tenni fejlesztésére, szervezésére a résztvevők (lakók) igényeinek megfelelően;
 • Támogatni egy-egy speciális helyzetű népességcsoport önsegítő lehetőségeit, segíteni a művelődési tevékenységükbe való bekapcsolódásukat;
 • Népszerűsíteni a nemzeti, kisebbségi és helyi ünnepeket, évfordulókat, a világi és egyházi ünnepeket, támogatni azok színvonalát és hatékonyságát.

Jelentkezem a képzésre >>

MILYEN MUNKAKÖRBEN TUD ELHELYEZKEDNI A KÉPZÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN?

Önkormányzatoknál, művelődési házaknál, civil szervezetek, alapítványok és egyéb kulturális vállalkozások munkatársaként az alábbi munkakörökbe:

 • Kulturális szervező:
  • Fesztiválszervező
  • Koncertszervező
  • Kulturális szervező
  • Művelődésszervező
  • Művészeti szervező
  • Programszervező (kulturális) stb.
 • Konferencia- és rendezvényszervező:
  • Rendezvényszervező és –bonyolító
  • Kiállításszervező
  • Programszervező
  • Szabadidőszervező stb.
 • Közösségi-civil szervező
 • Civil szervezeti kapcsolattartó/referens
FONTOS TUDNIVALÓK

Létszámkeret

 • Államilag támogatott: 20 fő
 • Önköltséges :  20 fő (A legjobb eredményt elért önköltséggel felvett nappali tagozatos tanulók a következő félévben átkerülhetnek az államilag finanszírozott kategóriába.)

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A képzés bemeneti követelménye:

 • Érettségi

Térítési díj

 • Első szakképesítés esetén:
  • ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT szolgáltatási díj: 20.000,-Ft/félév
 • Önköltséges képzés esetén:
  • tandíj+szolgáltatási díj: 85.000,-Ft/félév
AMIT ISKOLÁNK BIZTOSÍT
 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Szociális támogatás
 • Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés tanulás/vizsga alól
 • Elektronikus tananyagok és segédanyagok
 • Tartalomszolgáltató rendszer https://etananyag.szamalk-szki.hu
 • Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
 • Nemzetközi képzéseken való részvétel (CISCO IT Essentials, CCNA)
 • Hazai és nemzetközi kulturális programok látogatása (galériák, múzeumok, fesztiválok, búcsúk, stb.)
 • Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
 • Szakmai gyakorlat, munkahelyi referencia és igazolás
 • Folyamatos tanulmányi ügyfélszolgálat és házipénztári szolgáltatás
 • Informatikai szakmai angol nyelvoktatás, általános angol, német nyelvoktatás és nyelvvizsga lehetőség, melynek célja munkahelyi elhelyezkedés elősegítése
 • OKJ vizsgáztatás
 • Internet eléréssel rendelkező gyakorló terem tanórán kívüli használathoz
 • Könyvtári szolgáltatás - folyamatosan bővülő állománnyal
 • Iskola orvosi szolgáltatás
 • Díjkedvezmények:
  Egyösszegű befizetés (egy év – 10%; két év - 15%)
  Kismama kedvezmény (30 %)
  Nálunk végzett visszatérő diákok (20 %)
Nappali képzés

Beiratkozási korhatár:
Nappali tagozatra idén azokat tudjuk felvenni, akik ebben a naptári évben nem töltik be a 25. életévüket (azaz 1993. 01.01. után születtek). 
Az a tanuló, aki az így meghatározott életkort megelőzően kezdi meg a tanulmányait szakképző évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.
Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni a tanuló, mert tartós gyógykezelés alatt állt, az életkori határ kettő évvel magasabb. Ezeket a tényeket megfelelő iratokkal igazolni szükséges.

Képzési idő: 2 év

Az első szakképesítés államilag támogatott.

Oktatási napok: hétfőtől - péntekig

A képzés egyik előnye a családi pótlék, mely gyermekek számától függően havi minimum 12 200 Ft, vagyis az féléves képzéseknél összesen 73.200 Ft.

A szolgáltatási díj tartalmazza az oktatási szolgáltatások díját, vagyis az elektronikus tananyagok árát, a belső hírrendszer használatát, fakultációt és az internet terem használatát.

Államilag garantált kedvezmény:

 • Diákigazolvány
 • Családi pótlék - annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 20. életévét
 • Árvaellátás
 • Egészségbiztosítás