Bejelentkezés Szolgáltatások
Üzenet küldése
Képzésünk

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (ráépülés)
OKJ 55 345 01

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Képzésünket azoknak ajánljuk, akik vezetői képességeiket, nyelvtudásukat, irányítási-elemzési képességeiket szeretnék fejleszteni, akár saját vállalkozás keretein belül vagy a bizonyítvány megszerzése után magasabb szinten, felsőoktatásban szeretnék tovább folytatni a tanulmányaikat.

Jelentkezem a képzésre >>

MILYEN TUDÁST (ISMERETET ÉS GYAKORLATOT) SZEREZHET A KÉPZÉS SORÁN?

A szakképzés során megtanítunk:

 • vállalkozást létrehozni és működtetni, szükség esetén megszüntetni
 • irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozást és annak részlegeit
 • a marketing tevékenységet
  • a beszerzést
  • a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitel feladatait
  • az értékesítési tevékenységeket
  • az adatszolgáltatási feladatokat
  • a jogkövető működést az egészség-, és balesetvédelem, valamint a fogyasztóvédelem területein
 •  B2 szinten kommunikálni idegen nyelven, szóban és írásban
  • megérteni összetettebb, szakmai témájú szövegek fő gondolatmenetétszakmai véleményt, beszámolót készítenigazdasági elemzéseket, kutatásokat értelmezniszóban és írásban idegen nyelven kommunikálni az üzleti életben előforduló helyzetekben és témákban
 • a vállalkozás működtetéséhez szükséges informatikai programok használatát
 • irodai programcsomagok alkalmazását
 • internet alapú szolgáltatások, e-ügyintézési lehetőségek igénylését, használatát
MILYEN MUNKAKÖRBEN TUD ELHELYEZKEDNI A KÉPZÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN?

A képzés elvégzését követően képes leszel saját vállalkozás magas szintű vezetésére, működtetésére.

Alkalmazottként elhelyezkedhetsz vállalatnál, cégnél:

 • műszaki igazgatóként, igazgatóhelyettesként
 • termékgyártó üzem vezetőjeként
 • szállítási, logisztikai és raktározási igazgatóként
 • informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetőjeként
 • informatikai-projekt irányítójaként
 • stratégiai és fejlesztési igazgatóként
 • üzleti tanácsadóként
FONTOS TUDNIVALÓK

A képzéshez szükség van bármilyen 5-ös szintű OKJ-s szakképzettségre vagy bármely felsőoktatásban szerzett végzettségre.

Létszámkeret

 • Államilag támogatott: 20 fő (iskolarendszerű esti képzésben)
 • Önköltséges :  20 fő (A legjobb eredményt elért önköltséggel felvett esti tagozatos tanulók a következő félévben átkerülhetnek az államilag finanszírozott kategóriába.)

A képzés időtartama:

 • 2 félév

A képzés bemeneti követelménye:

 • Érettségi
 • Bármilyen 5-ös szintű OKJ-s szakképzettség vagy bármely felsőoktatásban szerzett végzettség
 • KER B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből, előzetes tudásszint mérése alapján

Térítési díj

 • Első szakképesítés esetén:
  • ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT szolgáltatási díj: 20.000,-Ft/félév
 • Önköltséges képzés esetén:
  • tandíj+szolgáltatási díj: 85.000,-Ft/félév
AMIT ISKOLÁNK BIZTOSÍT
 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Szociális támogatás
 • Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés tanulás/vizsga alól
 • Elektronikus tananyagok és segédanyagok
 • Tartalomszolgáltató rendszer https://etananyag.szamalk-szki.hu
 • Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
 • Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
 • Folyamatos tanulmányi ügyfélszolgálat és házipénztári szolgáltatás
 • Nyelvi képzés: társalgási és szakmai területeken
 • OKJ vizsgáztatás
 • Internet eléréssel rendelkező gyakorló terem tanórán kívüli használathoz
 • Könyvtári szolgáltatás - folyamatosan bővülő állománnyal
 • Iskola orvosi szolgáltatás
 • Díjkedvezmények:
  Egyösszegű befizetés (egy év – 10%; két év - 15%)
  Kismama kedvezmény (30 %)
  Nálunk végzett visszatérő diákok (20 %)
 • Hozott tudás beszámítása (szakmai és nyelvi tárgyakból)
 • Europass bizonyítvány-kiegészítő (sikeres záróvizsga után angol/német nyelvű bizonyítványt állítunk ki, melyet nemzetközi munkavállaláshoz ajánlunk)
 • A képzés során szükséges szoftverek és infokommunikációs eszközök
 • Sikeres, jól működő vállalatok, cégek vezetőivel való szakmai találkozás

Esti képzés

Beiratkozási korhatár:
Nincs korhatár

Képzési idő: 2 év

Az első és második szakképesítés államilag támogatott.

Oktatási napok: hétköznapi napokon 17.00-20.15-ig, és szombaton 8.00-17.00/17.15 egyes esetekben 20.15-ig tart.

A szolgáltatási díj tartalmazza az oktatási szolgáltatások díját, vagyis az elektronikus tananyagok árát, a belső hírrendszer használatát, fakultációt és az internet terem használatát.

Államilag garantált kedvezmény:

 • Diákigazolvány