Bejelentkezés Szolgáltatások
Üzenet küldése
Képzésünk

Irodai titkár (emelt)
OKJ 54 346 03

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Mindazoknak, akik irodai munkakörnyezetben szeretnének elhelyezkedni, és azoknak, akik cégek, hivatalok vezetői mellett szeretnének dolgozni.

 

Jelentkezem a képzésre >>

MILYEN TUDÁST (ISMERETET ÉS GYAKORLATOT) SZEREZHET A KÉPZÉS SORÁN?

A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákok már az első év végére vakon tudjanak gépírni, másodév végére pedig a gyorsírást is elsajátítsák.

Tanulóink megismerkednek a hivatalos levelezés és a hivatali élet szabályaival. Ügyelünk a protokoll és az etikett ismeretére. Fontosnak tartjuk, hogy a jogi és gazdasági ismeretek alapjaival is megismertessük leendő diákjainkat.

Az angol nyelv tanulására nagy óraszámban van lehetőség, mely lehetővé teszi, hogy a végzős diákjaink nyelvvizsgát tudjanak szerezni.

Jelentkezem a képzésre >>

MILYEN MUNKAKÖRBEN TUD ELHELYEZKEDNI A KÉPZÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN?
 • Irodai titkár
 • Vezető melletti asszisztens
 • Irodai alkalmazott
 • Titkár, tikárnő
 • Irodavezető
FONTOS TUDNIVALÓK

Létszámkeret

 • Államilag támogatott:  26 fő
 • Önköltséges : 14 fő (A legjobb eredményt elért önköltséggel felvett nappali tagozatos tanulók a következő félévben átkerülhetnek az államilag finanszírozott kategóriába.)

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A képzés bemeneti követelménye:

 • Érettségi
 • Egészségügyi alkalmassági

Térítési díj:

 • Első és második szakképesítés esetén:
  • ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT szolgáltatási díj: 20.000 Ft/félév
 • Önköltséges és további szakképesítés esetén:
  • tandíj + szolgáltatási díj: 85.000 Ft/félév

A képzés ráépülései:

 • Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző

AMIT ISKOLÁNK BIZTOSÍT
 • Tanulmányi ösztöndíj
 • Szociális támogatás
 • Meglévő (hozott) tudás beszámítása: felmentés tanulás/vizsga alól
 • Elektronikus tananyagok és segédanyagokTartalomszolgáltató rendszer https://etananyag.szamalk-szki.hu
 • Virtuális tanulási tér, elektronikus kurzusok, vizsgákra való felkészüléshez tananyagok, gyakorló feladatok biztosítása
 • Nemzetközi képzéseken való részvétel (CISCO IT Essentials, CCNA)
 • Hazai és nemzetközi kulturális programok látogatása (galériák, múzeumok, fesztiválok, búcsúk, stb.)
 • Nemzetközi mobilitási programok, szakmai gyakorlat az EU országaiban
 • Szakmai gyakorlat, munkahelyi referencia és igazolás
 • Folyamatos tanulmányi ügyfélszolgálat és házipénztári szolgáltatás
 • Informatikai szakmai angol nyelvoktatás, általános angol, német nyelvoktatás és nyelvvizsga lehetőség, melynek célja munkahelyi elhelyezkedés elősegítése
 • OKJ vizsgáztatás
 • Internet eléréssel rendelkező gyakorló terem tanórán kívüli használathoz
 • Könyvtári szolgáltatás - folyamatosan bővülő állománnyal
 • Iskola orvosi szolgáltatás
 • Díjkedvezmények:
  Egyösszegű befizetés (egy év – 10%; két év - 15%)
  Kismama kedvezmény (30 %)
  Nálunk végzett visszatérő diákok (20 %)
Nappali képzés

Beiratkozási korhatár:
Nappali tagozatra idén azokat tudjuk felvenni, akik ebben a naptári évben nem töltik be a 25. életévüket (azaz 1993. 01.01. után születtek). 
Az a tanuló, aki az így meghatározott életkort megelőzően kezdi meg a tanulmányait szakképző évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.
Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni a tanuló, mert tartós gyógykezelés alatt állt, az életkori határ kettő évvel magasabb. Ezeket a tényeket megfelelő iratokkal igazolni szükséges.

Képzési idő: 2 év

Az első szakképesítés államilag támogatott.

Oktatási napok: hétfőtől - péntekig

A képzés egyik előnye a családi pótlék, mely gyermekek számától függően havi minimum 12 200 Ft, vagyis az féléves képzéseknél összesen 73.200 Ft.

A szolgáltatási díj tartalmazza az oktatási szolgáltatások díját, vagyis az elektronikus tananyagok árát, a belső hírrendszer használatát, fakultációt és az internet terem használatát.

Államilag garantált kedvezmény:

 • Diákigazolvány
 • Családi pótlék - annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 20. életévét
 • Árvaellátás
 • Egészségbiztosítás