Bejelentkezés Szolgáltatások
Üzenet küldése
Iskolánk élete

Digitális Témahét

Iskolánk elsőéves Pedagógiai-és családsegítő diákjai Modla Réka és Chogyelkáné Babócsy Ildikó tanárnő vezetésével idén részt vettek a Digitális Témahéten, a folyamatról alább olvashatják beszámolójukat.

Február elején a tantervekhez igazítottan kiválasztottuk a Gondozási tevékenység, valamint az Egészségnevelés tantárgyakból azokat a témákat, amelyekre a Témahét időszakában kerül majd sor. Mivel a projektbe bevont harmadik tantárgy, A gyermek megismerése aktívan foglalkozik a gyerekek életkori sajátosságaival, valamint fontosnak tartottuk, hogy diákjaink számára igazi tétje, valós súlya legyen a munkának, így felvettük a kapcsolatot gyermekeink intézményeivel: az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola másodikos, valamint a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium (Kevesuli) negyedikes tanítóival, hogy diákjaink elsősorban számukra készítsenek környezetismeret tantárgyból segédanyagokat. Egyeztettük velük, hogy terveink között szerepel rövid ismeretterjesztő videók létrehozása a gyerekek számára, valamint digitális játékok készítése, és az is, hogy egy-egy májusi napon a gyerekekhez közeli parkokban diákjaink által készített és lebonyolítandó játékos akadályversenyen tehetik próbára tudásukat a kicsik.

Márciustól egy közösen (beleértve a projekt valamennyi résztvevőjét, így a tanítókat is) szerkesztett Google Dokumentumban (https://docs.google.com/document/d/1sc6NZWgrksXlAYApoLqjr3dkAy8fUKZSFa-IQAPo1n0/edit?usp=sharing) rögzítettük a célokat és feladatokat, valamint itt alakultak a videók szövegei, innen érhette el minden résztvevő a készülő játékokat, és a próbavideókat. A felület segítette a tanulók önszabályozását, feladat- és határidő-tartását, valamint megkönnyítette a folyamatos reflexiót, értékelést a tanárok részére.

Közvetlenül a Témahét előtti tanórákon már a felkészülés zajlott: diákjaink négyfős csoportokat alkottak, és kiválasztották, melyik témát szeretnék feldolgozni, és projektünk megkapta A Föld napjától a Víz napjáig címet. A csoportok ezután kettéváltak: ketten voltak felelősek a tartalmi előkészítésért, ekkor pedagógiai szempontok figyelembevételével kellett válogatniuk, megszűrniük és a gyerekek számára megfelelő nyelvezetűvé alakítaniuk az információtartalmakat – vagyis elkészítették a videók szöveganyagát, valamint képeket kerestek, amik segítségével a vizuális feldolgozást megkönnyíthették a videóban. A csapatok másik fele megismerkedett a videókészítés rejtelmeivel, próbavideókat készítettek, majd a nap végén újra egy csapatba összegyűlve közösen megalkották a forgatókönyvet a Témahétre. Pontos időtervezést, feladatbeosztást tudtak megbeszélni, hiszen ezen az előkészítő napon megtapasztalták, melyik tevékenységre mennyi időt kell majd szánniuk.

A Témahéten így gördülékenyen folyt a munka: a diákok felmondták a kész szövegeket, majd közösen készítették hozzá a videókat. Az együttműködés közben számos IKT-eszközt használtak, így például a Powtoon videószerkesztőt, megismerkedtek a Creative Commons lehetőségeivel, és sokat dolgoztak azon, hogy a videókat gyerekbaráttá, élményalapú tanulásnak megfelelő tananyaggá tudják konvertálni. Nagyszerű volt megtapasztalni, hogy diákjaink nem ijedtek meg a felmerülő problémáktól sem, így válaszokat kerestek az interneten, ha egy-egy program frissítést, kiegészítést kért, egy fájl konvertálásra szorult, vagy egy összetett problémát csak több lépésben, új és új készségek elsajátításával tudtak megoldani. Nagy öröm volt számunkra, hogy gyakran csak végső esetben kérték segítségünket, amikor már többszöri nekifutásra sem sikerült megbirkózniuk a problémával. A nap végére mind a hat csoport elkészült a videókkal, és azokkal a játékokkal a LearningApps programban, amik segítik a gyerekeknek a tanultak rögzülését – így nem maradt más hátra, mint kettő ötvözése: a videók az általuk meghatározott időpontokban megállnak, és egy-egy tankocka lejátszása után folytathatják a gyerekek nézésüket.

A következő hetekben a gyerekek megkapják diákjaik munkáját, és elkezdik tanulásukat – eközben pedig tanulóink elkészítik számukra az akadályversenyt, ami élménypedagógiai elemekkel tovább segíti majd a tanultak rögzülését.

A Pedagógiai- és családsegítő tanulók esetében különösen fontosnak tartjuk, hogy a diákok folyamatosan egyfajta kettős nézőpontot tartsanak szem előtt: tanulmányaik során egyszerre kell diákként figyelniük a helyzeteket, e mellett folyamatosan váltaniuk kell a gondolkodásukat: meg kell vizsgálniuk minden kérdést pedagógusi nézőpontból is. A témahéten egyik legnagyobb célunk az volt, hogy a diákok a valós innovációt úgy hozzák létre, hogy ezzel mintaként rögzüljön bennük: a tanórai felkészülésben érdemes a megszokott kereteken kívül is gondolkozni, a témákat a digitális eszközök ésszerű felhasználásával kreatív módon, élményszerűen is feldolgozni. Szerettük volna, ha tanítványainkban – mint a jövő pedagógusgenerációjának tagjaiban – evidenciaként rögzül a lehetősége egy másfajta tanításnak, felkészülésnek, feldolgozásnak és pedagógus-együttműködésnek.

A projekt produktumát itt tekinthetik meg: https://learningapps.org/watch?v=ps9t5920517

A folyamatról készült összefoglaló videónk: